Najčastejšie otázky k pravidlám

Akčné karty

Čo sa stane s akčnou kartou, keď sa použije?

Odloží sa bokom, už ju v tejto hre nemožno použiť znova.


Koľko akčných kariet sa dá použiť za jedno kolo?

Neobmedzene, aj pred posledným ťahom.


Akcia
Vymeň pravú a ľavú kopu zloduchov

Vymeň odkladací a doberací balíček zloduchov. Karty nemiešaj. Užitočné najmä vtedy, keď potrebuješ vrátiť do hry niektorého zo zloduchov, za ktorého porazenie sa dá získať žetón (Smrtka, Železný Mních, Grošokráľ, draci). 

Akcia

Urči hráča, ktorý dá dve karty/dva dukáty súperom

Určený hráč sa rozhodne, ktoré karty/dukáty odovzdá. Môže ich dať (aj obidve/obidva) hociktorému hráčovi. 

Musí dať rozprávkové karty alebo môže odovzdať aj akčné karty?

Môže odovzdať aj akčné karty.

Akcia

Každý hráč posunie jednu kartu hráčovi po pravici

Každý hráč si sám vyberie, ktorú kartu posunie súperovi. Nemôže posunúť kartu, ktorú práve dostal.


Akcia

Zober jednému z hráčov jednu kartu

Kartu si potom nechaj!


Akcia

Urči hráča, ktorý v ďalšom ťahu nemôže použiť zbrane silnejšie ako tri

Ani súčet síl zbraní nemôže byť väčší ako tri (V prípade, že hráč v útoku spojí zbrane)


Posledný ťah

Dokladajú sa zbrane a zloduchovia pri poslednom ťahu?

Áno. Dokonca môžeš poraziť zloducha, aj keď nad ním už nie je rozprávková karta.


Želanie 

Dá sa želanie použiť aj na presunutie karty na prázdne políčko pri druhom útoku?

Áno.

Útok

Čo robiť, ak sa nedá poraziť žiadny zloduch?

Hráč na ťahu napriek tomu musí aspoň jednou zbraňou zaútočiť. Použitú zbraň odloží a jeho ťah sa končí. Ďalší hráč si doplní novú zbraň.

Druhý útok
Môže sa v druhom útoku použiť dukát alebo želanie?

Áno. Aj oboje.

Vzniká nárok na druhý útok aj vtedy, keď som zloducha porazil spojením viacerých zbraní?

Áno, ak je súčet síl zbraní rovnaký ako sila zloducha.