Minihra Laktibrada - pravidlá

Laktibrada je rýchla kartová hra pre dvoch až štyroch hráčov. Úlohou hráčov je čo najskôr sa zbaviť všetkých kariet. Posledný, ktorému ostanú v ruke karty, je Laktibrada.


Príprava hry

Vezmite všetky karty zbraní a zloduchov a zamiešajte ich. Každý hráč dostane na začiatku hry 5 kariet. Zvyšné karty položte zadnou stranou nahor do stredu stola (toto bude váš doberací balíček). Vrchnú kartu z balíčka otočte a položte vedľa neho (toto bude váš odkladací balíček).

Hráči si svoje karty zoberú do ruky a neukazujú ich ostatným hráčom. Nezáleží na tom, či sú ich karty zbrane alebo zloduchovia. Dôležitá je len sila kariet, ktorá je vyznačená v ľavom hornom rohu každej karty.

Začína najmladší hráč a hrá sa proti smeru hodinových ručičiek.


Ťah

Hráč sa riadi silou karty, ktorá je na vrchu odkladacieho balíčka. Hráč vždy musí vyložiť aspoň jednu kartu. Vyberie si jednu z týchto troch možností:

  1. Môže vyložiť akýkoľvek počet kariet (aj jednu), ak súčet ich síl sa rovná sile karty, ktorá je na vrchu odkladacieho balíčka. Takýto ťah zároveň ruší kliatbu, ak na neho bola uvalená hráčom v predošlom ťahu. (Ako uvaliť kliatbu? Čítajte ďalej a dozviete sa!)

  2. Môže na ďalšieho hráča uvaliť kliatbu tak, že vyloží jednu kartu, ktorej sila je väčšia ako sila karty, ktorá je na vrchu odkladacieho balíčka. Kliatba spočíva v tom, že ďalší hráč si musí z doberacieho balíčka zobrať toľko kariet, o koľko silnejšia je práve vyložená karta od predošlej karty. (Zdá sa vám to zložité? Pozrite si príklad a hneď to bude jasnejšie.) Pozor, takýto ťah neruší predošlú kliatbu.

  3. Môže vyložiť jednu kartu, ktorá je slabšia ako karta, ktorá je na vrchu odkladacieho balíčka. V takom prípade si musí ihneď potiahnuť z doberacieho balíčka toľko kariet, o koľko je jeho karta slabšia ako karta pod ňou (na odkladacom balíčku). Takýto ťah tiež neruší kliatbu uvalenú predošlým hráčom. Je preto rozumné najprv si potiahnuť počet kariet určený kliatbou a až potom sa rozhodnúť, aký ťah spraviť.


Príklad 1

Na vrchu odkladacieho balíčka je Valaška (sila 5), ktorú tam položil hráč A.

Pod Valaškou je Smrtka (sila 5), ktorú tam položil hráč C.

Na ťahu je hráč B, ktorý má v ruke tri karty: Palicu (sila 1), Kušu (sila 4) a Železného Mnícha (sila 6). Hráč B vie, že na neho nebola uvalená kliatba (pretože sila Valašky je rovnaká ako sila Smrtky). Má viacero možností:

  1. Vyloží Kušu a Palicu, pretože súčet ich síl sa rovná 5, čo je rovnaká sila ako sila vrchnej karty z odkladacieho balíčka (Valaška)

  2. Vyloží Železného Mnícha (sila 6) a uvalí tým kliatbu na ďalšieho hráča. Keďže Železný Mních je o 1 bod silnejší ako Valaška, nasledujúci hráč si musí ťahať 1 kartu z doberacieho balíčka, alebo musí zahrať také karty (alebo jednu kartu), ktorých súčet síl sa bude rovnať 6, aby kliatbu zrušil

  3. Tretia možnosť je zahrať slabšiu kartu, to by však bol od hráča B veľmi nerozumný ťah. Pre úplnosť si však uveďme, čo by sa stalo, ak by zahral kartu Palica (sila 1) - keďže Palica je o 4 sily slabšia ako Valaška, hráč B by si musel hneď po vyložení Palice potiahnuť z doberacieho balíčka 4 karty.


Príklad 2

Na vrchu odkladacieho balíčka je Valaška (sila 5), ktorú tam položil hráč A.

Pod Valaškou je Trojhlavý drak (sila 3), ktorého tam položil hráč C.

Na ťahu je hráč B, ktorý má v ruke tri karty: Palicu (sila 1), Kušu (sila 4) a Železného Mnícha (sila 6). Hráč B vie, že na neho bola uvalená kliatba (pretože sila Valašky je väčšia ako sila Trojhlavého draka). Má viacero možností:

  1. Vyloží Kušu a Palicu, pretože súčet ich síl sa rovná 5, čo je rovnaká sila ako sila vrchnej karty z odkladacieho balíčka (Valaška) a zruší tak kliatbu.

  2. Potiahne si 2 karty z doberacieho balíčka (ako mu určila kliatba: sila Valašky mínus sila Trojhlavého draka rovná sa 2). Je to karta Meč (sila 3) a karta Macocha (sila 1). Potom vyloží Železného Mnícha (sila 6) a uvalí tým kliatbu na ďalšieho hráča.

  3. Potiahne si 2 karty z doberacieho balíčka (ako mu určila kliatba: sila Valašky mínus sila Trojhlavého draka rovná sa 2). Je to Meč (sila 3) a Macocha (sila 1). Potom vyloží tri karty, súčet síl ktorých je 5 (t.j. sila Valašky), a to Meč, Macochu a Palicu.

  4. Posledná možnosť by bola zobrať si 2 karty, tak ako mu určila kliatba, a potom zahrať slabšiu kartu ako 5 (napr. Meč), ale to už bolo naozaj veľmi nerozumné. Hráč B by si totiž musel hneď potiahnuť ešte ďalšie 2 karty (sila Valašky mínus sila Meča rovná sa 2).

Ak sa kedykoľvek minú karty v doberacom balíčku, vezmite odkladací balíček okrem vrchnej karty, zamiešajte ho a založte nový doberací balíček.

To je všetko! Prajeme vám veľa zábavy pri hraní.